รับข่าวสารจากเว็บนี้
WhoTrades Thai

แนวรับและแนวต้านของวัน/สัปดาห์

สัญลักษณ์

แนวต้านของวัน

แนวต้านของ

อาทิตย์

แนวรับของวัน

แนวรับของ

อาทิตย์

EUR/USD

1.302

1.3085

1.2885

1.2825

USD/CHF

0.937

0.9385

0.929

0.924

GBP/USD

1.6125

1.6175

1.604

1.6005

USD/JPY

82.8

83

82.1

81.75

USD/CAD

0.991

0.9935

0.9845

0.981

AUD/USD

1.0525

1.0545

1.044

1.041